Korets dirigentRoger Munck-Fairwood

Roger Munck-Fairwood

Roger er født og opvokset i England, hvor han sideløbende med en naturfaglig universitetskarriere fik sin grundlæggende musikuddannelse og virkede som organist og korleder.

I 1994 flyttede Roger til Danmark sammen med sin danske hustru og blev ansat som organist på Stevns. Sideløbende tog han en dansk organist- og korledereksamen ved Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.

Uddannelsen blev senere suppleret med skolens udvidede korledereksamen. Roger Munck-Fairwood har været privatelev i kordirektion hos Per Enevold og i stemmeteknik hos Ulla Munch. Med tilskud fra Roskildekoret deltog han i DAMs Renæssance Masterclass for korledere i 2011 med Paul Hillier som instruktør.

Roger har skrevet en række korudsættelser og mindre kompositioner. Siden 2004 har han været organist ved Ølby Kirke sideløbende med et deltidslektorat ved DTU i Ballerup.

Frem til 2007 var Roger dirigent for Kammerkoret Cantando, som han oprettede i 1997, og med hvilket han gav over 40 koncerter med hovedvægt på engelsk kormusik.

Siden sin tiltrædelse som dirigent for RoskildeKoret har Roger bidraget meget positivt til korets sangtekniske udvikling og tilført koret en klang, der i væsentlig grad har forbedret korets musikalske udtryk. Rogers stærkeste kort er hans udstråling, pædagogiske og musikalske engagement, engelske humor, tålmodighed - og ikke mindst sans for kvalitet.