RoskildeKoret er et blandet klassisk kor.
Koret rummer de fire traditionelle dame- og herrestemmer:
sopran, alt, tenor og bas. Vi dyrker den danske sangskat med stor respekt og fornøjelse - sammen med nordisk og europæisk kormusik af "de store mestre".

RoskildeKoret er et seriøst arbejdende kor Vi stræber til stadighed efter at forbedre vores stemmer og dermed korets klang og samlede musikalske udtryk. Vi øver os, vi møder op til prøveaftenerne (velbegrundede afbud accepteres selvfølgelig), vi deltager i den årlige trænings-weekend - og i ekstraprøver om nødvendigt.

RoskildeKoret har et stort "bagkatalog" Koret har en mere end 50 år lang historie med rødder tilbage i 1960-ernes og 1970-ernes Risøkoret og Roskilde Kammerkor. Derfor har koret et stort repertoire, som korets erfarne sangere hjælper nye sangere i koret til at kunne mestre.

RoskildeKoret giver 5-6 årlige koncerter ... ikke sjældent med orkesterledsagelse og til lejligheden indskrevne solister. Ved koncerterne høster vi frugterne af det store øve-arbejde.

RoskildeKoret er et stærkt fællesskab Vi stræber efter at nye såvel som erfarne medlemmer i koret har det godt i korets forpligtende fællesskab ud fra en tanke om, at hvad du giver til koret, får du dobbelt igen. Koret er organiseret under FOF Midtsjælland og er desuden medlem af den landsdækkende interesseorganisation "KOR 72 ".

Her på sitet kan du bl.a. læse om korets
• baggrund
• dirigent Roger Munck-Fairwood
• repertoire
• kommende og afholdte koncerter
• udgivelser
og under "Syng med" kan du læse om, hvordan du kan blive medlem af koret.