RoskildeKorets repertoire

Store værker, som RoskildeKoret har opført

Vokalsolister, som RoskildeKoret har samarbejdet med

RoskildeKoret har gennem tiden opført en perlerække af korlitteraturens storværker, eksempelvis J.S. Bachs Juleoratorium og Johannes-passion, Johs. Brahms Ein Deutsches Requiem, Haydns Skabelsen, Händels Messias og Mozarts Requiem foruden en lang række mindre korværker fra såvel det kirkelige som det verdslige korrepertoire, fx romantiske korsatser.

Det er imidlertid gennem opførelse af mindre kendt eller ukendt kormusik, at RoskildeKoret har slået sit navn fast. Det var således RoskildeKoret, der som det første kor indspillede kormusik af Rued Langgård (EMI 1984). Koret medvirkede i 1986 ved opførelsen af Rued Langgårds kirke-opera, Antikrist, i Tivoli’s Koncertsal med en række stjernesolister, Sjællands Symfoniorkester og med Ole Schmidt som dirigent. Opførelsen blev udsendt på CD (EMI 1988).

Efter RoskildeKorets indspilning af César Franck’s A-dur Messe i 1991 blev indspilningen nomineret til en Grammy i gruppen ”Årets bedste klassiske indspilning” sammen med Radiosymfoniorkestret og Odense Symfoniorkester.

Siden 2008 har RoskildeKoret været ledet af Roger Munck-Fairwood, der er født og opvokset i England, hvor han også har fået sin grundlæggende musikalske uddannelse. Dirigentens engelske baggrund har naturligt nok ført til, at koret i højere grad end tidligere har stiftet bekendtskab med den omfattende engelske kormusik, bl.a. med Edward Elgar, Charles Villiers, Stanford og John Rutter. Således var John Rutter central ved korets 30 års jubilæumskoncerter i 2009, hvor Rutters Requiem, komponeret i 1985, var hovedværket.

Ved 50 års jubilæet for FOF Roskilde i 2012 medvirkede RoskildeKoret ved en festkoncert i Roskilde Domkirke. Programmet var sammensat af værker af Pergolesi/Durante: Magnificat i B-dur, Mozart: Ave verum corpus, KV 618 og Missa brevis i D-dur, KV 194 og Händel: Coronation Anthem, Let Thy hand be strenghened.

RoskildeKoret afholder jævnligt også koncerter med et verdsligt repertoire, sammensat af korværker fra både den danske/nordiske sangskat, fra den engelske korlitteratur samt korværker af andre europæiske komponister. Se eksempler på korets tidligere opførelser og kommende koncertprogrammer i ’Koncerter’.